Samospráva mesta Komárno a Mestské kultúrne stredisko v Komárne
pod tútorstvom primátora mesta Komárno
a v spolupráci s Budapeštianskym operetným divadlom

vyhlasujú

X. Medzinárodnú operetnú spevácku súťaž Ferenca Lehára

v kategóriách primadona sólo, bonviván sólo a duet subreta – buffo

Termín podania prihlášok je predĺžená do 25. septembra 2016!
Miesta usporiadania súťaže
Brno