Samospráva mesta Komárno a Mestské kultúrne stredisko v Komárne
pod tútorstvom primátora mesta Komárno
a v spolupráci s Budapeštianskym operetným divadlom


vyhlasujú

XI. Medzinárodnú operetnú spevácku súťaž Ferenca Lehára

v kategóriách primadona sólo, bonviván sólo a duet subreta – buffo

Termín podania prihlášok je do 20. marca 2019.

Termín podania prihlášok je predĺžená do 31. marca 2019!
Miesta usporiadania súťaže
Poľsko

Krakow
Rumunsko

Cluj-Napoca
Česká republika

 Praha
Ruská federácia

Moscow