Samospráva mesta Komárno a Mestské kultúrne stredisko v Komárne
pod tútorstvom primátora mesta Komárno
a v spolupráci s Budapeštianskym operetným divadlom

vyhlasujú

X. Medzinárodnú operetnú spevácku súťaž Ferenca Lehára

v kategóriách primadona sólo, bonviván sólo a duet subreta – buffo
Hlavný tútor: Primátor mesta Komárno
Usporiadateľ a tútor súťaže: Samospráva mesta Komárno
Organizátor: Komárno a okolie, n.f. a Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Koprodukčný partner súťaže: Budapeštianske operetné divadlo


Ciele súťaže: medzinárodná popularizácia žánru opereta a objavenie nových talentov
Žáner súťažných predstavení: klasická opereta

Kategórie:
Sólo:
1. primadona (dramatický a lyrický soprán)
2. bonviván (hrdinský a lyrický tenor)
Duet:
3. subreta- buffo

Miesto usporiadanie súťaže:
I. kolo (kasting) – národné kolá po celom svete – 25. septembra – 10. októbra 2016
II. kolo (semifinále) – Mestské kultúrne stredisko v Komárne – 22. október

III. kolo (finále) – Mestské kultúrne stredisko v Komárne – 23. októbra

Galakoncert – Operetné divadlo v Budapešti – 24. októbra – Deň maďarskej operety

Dátum súťaže: 21.-24 októbra 2016.

Podmienky účasti: podrobný profesijný životopis, fotografia celej postavy, bezchybné vyplnenie prihlášky. Ukončenie Konzervatória alebo Vysokej školy umeleckej nie je podmienkou.

Veková hranica:
Ženy – 18-30 rokov
Muži – 18-35 rokov

Termín podania prihlášok: 15. septembra 2016


Postup prihlásenia: záujemcovia si môžu stiahnuť tlačivo prihlášky z webovej stránky www.operetta-competition-lehar.sk . Účastnícky poplatok je 70 Eur, v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 20 Eur je povinný uhradiť každý účastník u organizátorov príslušných podľa miesta jeho bydliska; druhú splátku vo výške 50,- € uhradia tí, ktorí postúpia do druhého kola na mieste v hotovosti. Poplatok slúži na pokrytie nákladov za ubytovanie s raňajkami počas II.- III. kola.
Prihlášku, profesijný životopis a fotografiu prosíme zaslať na adresu:
Mestské kultúrne stredisko
Hradná 1
945 01 Komárno
SR
alebo

e-mailom na adresu: csengel.monika@gmail.com; csengelmonika@operetta-competition-lehar.sk; info@operetta-competiton-lehar.sk; mskskomarno@stonline,sk; vmkmoni@stonline.sk.

Priebeh súťaže:
I. kolo (kasting v mieste najbližšom k bydlisku):
Vyhodnotenie prihlášok, kasting v priebehu mesiaca marec, osobitným písomným vyrozumením. Prezentácia: ľubovoľne zvolená ária alebo duet z diela Ferenca Lehára a ľubovoľne zvolená pieseň z operety iného autora.

II. kolo (semifinálev meste Komárno, spolu pre 35-45 účastníkov súťaže):
a., zvolená ária alebo duet z diela Ferenca Lehára, klavírny doprovod.
b., ľubovoľne zvolená ária alebo duet s klavírnym doprovodom z klasickej operety
(napr. J. Strauss, I. Kálmán, J. Offenbach, K. Millöcker, L. Fall, F. von Suppé, J. Huszka, A. Szirmai, alebo z diela národného autora súťažiaceho)

III. kolo (finále v Komárne, pre 4-5 primadon, 4-5 bonvivánov a 3-4 párov): v tomto kole povinne spievajú duet aj primadony a bonviváni, páry určí porota

a., povinná interpretácia piesne z diela Lehár (s orchestrom):

PRIMADONA:
Paganini/Paganini: Valčík/ Liebe, du Himmel auf Erden
alebo
Giuditta/Giuditta: Vstup Giuditty/ Meine Lippen küssen so heiss
alebo
Zem úsmevov/ Das Land des Lächelns: Vstup Lizy/ Lisa Entrée
alebo
Cigánska láska/ Zigeunerliebe: Vždy keď cimbal plesá/ Hör ich Zimbal klänge

BONVIVÁN:
Zem úsmevov / Das Land des Lächelns: Ja svoje srdce dám/ Dein ist mein ganzes Herz
alebo
Friderika/ Friederike: Ó dievča, moje dievča/ Ó Mädchen, mein Mädchen
alebo
Cigánska láska / Zigeunerliebe: Pieseň Jóžiho/ Ich bin ein Zigeuner
alebo
Zem úsmevov / Das Land des Lächelns: ária Sou-Chonga / Von Apfelblühen einen Kranz

Duet PRIMADONNA-BONVIVÁN:
Veselá vdova/ Die lustige Witwe: Ústa nemo šepkajú/ Lippen schweigen
alebo
Zem úsmevov /Das Land des Lächelns: Kto našim srdciam lásku dal/ Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt
alebo
Zem úsmevov /Das Land des Lächelns: Čajový duet/ Bei enem Tee á deux
alebo
Cigánska láska / Zigeunerliebe: Duet Ilony a Jóžiho/ Endlich Józsi bist du hier

SUBRETA-BUFFÓ:
Gróf Luxemburský/ Der Graf von Luxemburg: Bohéme-duet / Bohéme-duett
alebo
Cárovič/ Der Zarewitsch: Ešte raz ku tebe prídem/ Heute Abend komm ich zu dir
alebo
Zem úsmevov/ Das Land des Lächelns: Moja láska, tvoja láska/ Meine liebe, deine liebe

b., jedna ľubovoľne zvolená ária alebo duet z klasickej operety, orchestrálny doprovod
(napr. J. Strauss, I. Kálmán, J. Offenbach, K. Millöcker, L. Fall, F. von Suppé, J. Huszka, A. Szirmai, alebo z diela národného autora súťažiaceho)

Všetky diela je potrebné spievať v pôvodnom speváckom hlase, bez použitia mikrofónu, v pôvodnom jazyku, prípadne v materinskom jazyku interpreta.

Duety (subreta-tanečná-komická) musí v každom prípade predviesť choreografiu.

Noty k povinným súťažným piesňam je možné si objednať v Mestskom kultúrnom stredisku Komárno. Zoznam voliteľných diel je potrebné uviesť vopred na prihláške.

Ceny:
Účastníci finále vystúpia v galaprograme, v ktorom sa budú udeľovať nasledovať nasledovné ceny v každej kategórii:
Veľká cena festivalu: 3000,- eur (pre najlepší výkon, z ktorejkoľvek katogórie)
I.cena v každej kategórii: 1000,- eur
II.cena: 500,- eur v každej kategórii
Osobitné ocenenia: hodnotné vecné ceny, možnosti vystúpení v svetoznámych operetných divadlách

Porota:
Prihlášky a výsledky jednotlivých kôl vyhodnotí medzinárodná porota. Miesto 1. kola súťaže určí porota podľa bydliska súťažiaceho, jeden člen poroty spolu so svojimi odbornými spolupracovníkmi, ktorých sám vyberie, rozhodnú o tom, kto postúpi.
Súťažiacich, ktorí postúpia do II-III. kola si vypočuje celá medzinárodná porota a rozhodne o konečnom poradí a rozdelení cien. Členovia poroty: Tünde Frankó, zaslúžilá umelkyňa, držiteľka ceny Franza Liszta, operetná speváčky, Gyula Szabó, riaditeľ Maďarskej opery v Cluj Napoce; Yehonatan Carmi, hudobný manažér; Dagmar Livorová, profesorka Konzervatória v Bratislave, odbor operný a koncertný spev; s piaty členom poroty sa v súčasnosti vedú rokovania.

Medzinárodné kontakty a informácie:
Komárno:
00421/ 35 7713 547; 00421/907/799823 Mónika Csengel; csengel.monika@gmail.com
info@operetta-competiton-lehar.sk 

Budapešť:
Petra Sárdi
Budapesti Operettszínház
sardi.petra@operett.hu

 

www.operetta-competition-lehar.sk

info@operetta-competition-lehar.sk