Samospráva mesta Komárno, Komárno a okolie, n.f. a Mestské kultúrne stredisko v Komárne
pod tútorstvom primátora mesta Komárno
a v spolupráci s Budapeštianskym operetným divadlom

vyhlasujú

XI. Medzinárodnú operetnú spevácku súťaž Ferenca Lehára

v kategóriách primadona sólo, bonviván sólo a duet subreta – buffo


Hlavný tútor: Primátor mesta Komárno
Usporiadateľ a tútor súťaže: Samospráva mesta Komárno
Organizátor: Komárno a okolie, n.f. a Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Koprodukčný partner súťaže: Operetné divadlo v Budapešti


Ciele súťaže: medzinárodná popularizácia žánru opereta a objavenie nových talentov
Žáner súťažných predstavení: klasická opereta

Kategórie:
Sólo:
1. primadona (dramatický a lyrický soprán)
2. bonviván (hrdinský a lyrický tenor)
Duet:
3. subreta – buffo

Miesto usporiadanie súťaže:
I. kolo (kasting) – národné kolá po celej Európe – marec-apríl 2019
II. kolo (semifinále) – Mestské kultúrne stredisko v Komárne – 3.-4. mája 2019 (voliteľné, podľa zaneprázdnenosti súťažiaceho)

III. kolo (finále) – Mestské kultúrne stredisko v Komárne – 5. mája 2019

Galakoncert – Operetné divadlo v Budapešti – 6. mája 2019

Dátum súťaže: 3.-6. mája 2019

Podmienky účasti: podrobný profesijný životopis, fotografia celej postavy, bezchybné vyplnenie prihlášky. Ukončenie Konzervatória alebo Vysokej školy umeleckej nie je podmienkou. Účasť na predchádzajúcich ročníkoch súťaže nie je prekážkou. Prihlášku bývalých víťazov nevieme akceptovať.

Veková hranica:
Ženy – 18-32 rokov
Muži – 18-35 rokov

Termín podania prihlášok: 20. marca 2019


Postup prihlásenia: záujemcovia si môžu stiahnuť tlačivo prihlášky z webovej stránky www.operetta-competition-lehar.sk . Účastnícky poplatok je 70 Eur, v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 20 Eur je povinný uhradiť každý účastník u organizátorov príslušných podľa miesta jeho bydliska; druhú splátku vo výške 50,- € uhradia tí, ktorí postúpia do druhého kola na mieste v hotovosti. Poplatok slúži na pokrytie nákladov za ubytovanie s raňajkami počas II.- III. kola.
Prihlášku, profesijný životopis a fotografiu prosíme zaslať na adresu:
Mestské kultúrne stredisko
Hradná 1
945 01 Komárno
SR
alebo

e-mailom na adresu: csengel.monika@gmail.com


Priebeh súťaže:
I. kolo (kasting v mieste najbližšom k bydlisku):
Vyhodnotenie prihlášok, kasting v priebehu mesiaca marec-apríl, osobitným písomným vyrozumením. Prezentácia: ľubovoľne zvolená ária alebo duet z diela Ferenca Lehára a ľubovoľne zvolená pieseň z operety iného autora.

II. kolo (semifinálev meste Komárno, spolu pre 35-45 účastníkov súťaže):
a., zvolená ária alebo duet z diela Ferenca Lehára, klavírny doprovod.
b., ľubovoľne zvolená ária alebo duet s klavírnym doprovodom z klasickej operety
(napr. J. Strauss, I. Kálmán, J. Offenbach, K. Millöcker, L. Fall, F. von Suppé, J. Huszka, A. Szirmai, alebo z diela národného autora súťažiaceho)

III. kolo (finále v Komárne, pre 4-5 primadon, 4-5 bonvivánov a 3-4 párov): v tomto kole povinne spievajú duet aj primadony a bonviváni, páry určí porota
 

a., povinná interpretácia piesne z diela Lehár (s orchestrom):

PRIMADONA:
Paganini/Paganini: Valčík/ Liebe, du Himmel auf Erden
alebo
Giuditta/Giuditta: Vstup Giuditty/ Meine Lippen küssen so heiss
alebo
Zem úsmevov/ Das Land des Lächelns: Vstup Lizy/ Lisa Entrée
alebo
Cigánska láska/ Zigeunerliebe: Vždy keď cimbal plesá/ Hör ich Zimbal klänge

BONVIVÁN:
Zem úsmevov / Das Land des Lächelns: Ja svoje srdce dám/ Dein ist mein ganzes Herz
alebo
Friderika/ Friederike: Ó dievča, moje dievča/ Ó Mädchen, mein Mädchen
alebo
Cigánska láska / Zigeunerliebe: Pieseň Jóžiho/ Ich bin ein Zigeuner
alebo
Zem úsmevov / Das Land des Lächelns: ária Sou-Chonga / Von Apfelblühen einen Kranz

Duet PRIMADONNA – BONVIVÁN:
Veselá vdova/ Die lustige Witwe: Ústa nemo šepkajú/ Lippen schweigen
alebo
Zem úsmevov /Das Land des Lächelns: Kto našim srdciam lásku dal/ Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt
alebo
Zem úsmevov /Das Land des Lächelns: Čajový duet/ Bei enem Tee á deux
alebo
Cigánska láska / Zigeunerliebe: Duet Ilony a Jóžiho/ Endlich Józsi bist du hier

SUBRETA – BUFFO:
Gróf Luxemburský/ Der Graf von Luxemburg: Bohéme-duet / Bohéme-duett
alebo
Cárevič/ Der Zarewitsch: Ešte raz ku tebe prídem/ Heute Abend komm ich zu dir
alebo
Zem úsmevov/ Das Land des Lächelns: Moja láska, tvoja láska/ Meine liebe, deine liebe

b., jedna ľubovoľne zvolená ária alebo duet z klasickej operety, orchestrálny doprovod
(napr. J. Strauss, I. Kálmán, J. Offenbach, K. Millöcker, L. Fall, F. von Suppé, J. Huszka, A. Szirmai, alebo z diela národného autora súťažiaceho)

Všetky diela je potrebné spievať v pôvodnom speváckom hlase, bez použitia mikrofónu, v pôvodnom jazyku, prípadne v materinskom jazyku interpreta. Uznáme len interpretáciu podľa nôt vydaných oficiálnymi vydavateľstvami. Árie naštudované podľa rôznych verzií nahrávok neakceptujeme.

Duety (subreta – tanečný komik) musí v každom prípade predviesť choreografiu.

Noty k povinným súťažným piesňam je možné si objednať v Mestskom kultúrnom stredisku Komárno. Zoznam voliteľných diel je potrebné uviesť vopred na prihláške.

Ceny:
Účastníci finále vystúpia v galaprograme, v ktorom sa budú udeľovať nasledovať nasledovné ceny v každej kategórii:
Veľká cena festivalu: 3000,- eur (pre najlepší výkon, z ktorejkoľvek katogórie)
I.cena v každej kategórii: 1000,- eur
II.cena: 500,- eur v každej kategórii
Osobitné ocenenia: hodnotné vecné ceny, možnosti vystúpení v svetoznámych operetných divadlách

Porota:
Prihlášky a výsledky jednotlivých kôl vyhodnotí medzinárodná porota. Miesto 1. kola súťaže určí porota podľa bydliska súťažiaceho, jeden člen poroty spolu so svojimi odbornými spolupracovníkmi, ktorých sám vyberie, rozhodnú o tom, kto postúpi.
Súťažiacich, ktorí postúpia do II-III. kola si vypočuje celá medzinárodná porota a rozhodne o konečnom poradí a rozdelení cien. Členovia poroty:

Kiss-B. Atilla – držiteľ ceny Kossutha, Franza Liszta a Artisjus, operný spevák, generálny riaditeľ Operetného divadla v Budapešti, akademik, umelecký pedagóg Univerzity Franza Liszta (predseda poroty);
Szép Gyula – riaditeľ Maďarskej opery v Kluži;
Mgr. art. Dagmar Livorová – pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave, bývalá sólistka SND, finalistka Pavarottiho súťaže vo Philadelphii
;
Ksenia Zharko – umelecká vedúca Ženského symfonického orchestra v Moskve, dirigentka;
Daniel Serafin – umelecký vedúci Esterházyho opery, umelecký riaditeľ Viedenského operného plesu v New Yorku, a producent medzinárodnej speváckej súťaže Competizione dell’Opera
.

Medzinárodné kontakty a informácie:
Komárno:
00421/ 35 7713 547; 00421/907/799823 Mónika Bajkai Csengel; csengel.monika@gmail.com
info@operetta-competiton-lehar.sk 

Budapešť:
Petra Sárdi
Budapesti Operettszínház
sardi.petra@operett.hu

 

www.operetta-competition-lehar.sk

info@operetta-competition-lehar.sk