Zsűri
A zsűri elnökét Komárom Város polgármestere nevezi ki. A zsűri tagjait a zsűri elnökének javaslatára a Városi Művelődési Központ igazgatója nevezi ki.

A zsűri tanácskozásai nem nyilvánosak, s róluk jegyzőkönyv készül, melyet a verseny titkára vezet.

A tanácskozások résztvevői nem tájékoztathatják a verseny folyamán sem a versenyzőket, sem az újságírókat, sem pedig a versenyzőket felkészítő tanárokat a zsűri megbeszéléseinek valamint az értékelés eredményeiről.

Az I. fordulóban a zsűri egy tagja és az általa kiválasztott, s a zsűri egyetértésével elfogadott két szakértő dönt a továbbjutókról.
A II-VI. fordulóban a zsűri minden határozatát csak teljes létszámú tanácskozáson hozhatja meg, a zsűri minden tagja köteles részt venni az összes ülésen, valamint az összes versenyfellépésen.

A zsűri feladata meghallgatni és értékelni a versenyzők teljesítményét, dönteni a sorrendről, esetleg a díjak összevonásáról avagy megosztásáról. Más szervezetek díjainak az odaítéléséről is a zsűri dönt.

A verseny menete
A versenyzők a kisorsolt sorrendben lépnek fel. Soron kívüli fellépés csak rendkívül indokolt esetben lehetséges a szervezők előzetes beleegyezésével. A III. fordulóban a primadonna-szubrett párosításokat is sorsolás dönti el.

A jelölt köteles a megadott időben megjelenni a verseny színhelyén és a titkárnál jelentkezni.

Ha a jelölt indokoltan nem jelent meg a megadott időben, fellépését csakis a zsűri beleegyezésével a megfelelő forduló végén valósíthatja meg.

A jelölt köteles már a Jelentkezési lapon minden kötelező és szabadon választott művet megnevezni, mindegyik fordulóra. A kötelező számok kottaanyaga lekérhető a verseny szervezőjétől.

Az a jelölt, akinek nincs saját zenei kísérete, jogosult a verseny zenei kísérőjével megfelelő előkészületre a II.-IV forduló ideje alatt. Az előkészületek meghatározott időtartamát be kell tartani.

Az I-III. fordulóra, s a döntőre a verseny szervezője gondoskodik a kísérőről, illetve a nagyzenekarról.

A teljesítmények értékelése:
Az értékelés a zsűri közös véleményének eredménye kell hogy legyen. Ezért mindegyik zsűritag köteles először pontozással kinyilvánítani véleményét az egyes teljesítményekről. Megengedhetetlen mindennemű megbeszélés vagy megjegyzés az egyes jelöltek fellépése alatt. A pontozólapokat a verseny titkárának kell leadni a résztvevők egyes csoportja fellépésének befejeztével – még a szünet előtt.

A teljesítmények 1-25 pont terjedelemben értékelendők. A 2. fordulóba való továbbjutás minimális átlaga 16 pont kellene hogy legyen. Ezért mindegyik zsűritag a jelölt értékelésénél mérlegeli ezt a tényt.

A zsűritag nem értékelheti azokat a versenyműveket, amelyeket nem hallgatott meg teljes terjedelmükben. Ilyen esetben aláírja, leadja pontozólapját és megindokolja a szavazástól való tartózkodásának okát /pl. nem volt jelen/.

A zsűri úgyszintén nem pontozza azon jelöltet, aki ez idő szerint a tanítványa. /A pontozólapra ráírja „a tanítványom”/.

A zsűri szótöbbséggel további változtatásokat eszközölhet, amennyiben azok hozzájárulnak ahhoz, hogy a verseny maximálisan teljesítse küldetését.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás a győztesek záróhangversenyén valósul meg. A szereplők kiválasztását és a műsort a zsűri határozza meg.